ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարի տեղակալներ


Խաչիկ Ասրյան

(+37411) 52-98-62


Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի մասսայական սպորտի և  ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության աշխատանքները, քաղաքացիական պաշտպանության գործունեությունը:

Արսեն Քարամյան

(+37411) 52-96-04


Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի երիտասարդական քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները:

Գաբրիել Ղազարյան

(+37411) 52-87-11 


Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի սպորտի բարձրագույն նվաճումների քաղաքականության և մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչությունների կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները: