ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարի տեղակալներ


Սարգիս Ավագյան

(+37411) 52-98-62 

Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները:

Քրիստինե Ասատրյան

(+37411) 52-96-04 

Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի երիտասարդական քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները: