ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2019 թվականի ապրիլ ամսվա օրացուցային պլանը

01 ապրիլ 2019
2019 թվականի ապրիլ ամսվա օրացուցային պլանը
Բեռնել
Ետ գնալ