ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պայմանագրեր

27 փետրվար 2017

27 փետրվար 2017

06 փետրվար 2017
Գնումների պայմանագիր N «ՎԵԲՕՄՄ-ԲԸԱՊՁԲ-17/1»

02 դեկտեմբեր 2016

02 դեկտեմբեր 2016
Գնումների պայմանագիր ԵՄԻԿ-ՊԸԾՁԲ-14/11/16

04 նոյեմբեր 2016

04 նոյեմբեր 2016
Գնումների պայմանագիր N ԱՄ/Դ N 2 ԲԸՊ/1
12