ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 52 արձանագրային որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և համաձայն հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 825-Ն որոշման N 1 հավելվածի 14.2-րդ կետի ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ: 

2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2017 թվականի ապրիլի 26-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2017 թվականի փետրվարի 17-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն: 

2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն: