ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հերթագրված քաղաքացիների ցանկ

2017 թվականի հոկտեմբեր ամսին ընդունելության համար հերթագրվել է 2 քաղաքացի

Հ/Հ

Քաղաքացու

անուն-ազգանունը

Ընդունելության ընթացքում քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերի բնույթը

1.

Հայկ Հայրապետյան

Նախարարին է դիմել աշխատանքի տեղավորման խնդրանքով

2.

Անուշ Գասպարյան

Նախարարին է դիմել արևելյան մարզաձևով մարզվելուն աջակցելու խնդրանքով

3.

Հայկուհի Սեդրակյան

Նախարարին է դիմել ֆինանսական աջակցության խնդրանքով