ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություններ

2019 թվականի մարտ ամսվա օրացուցային պլանը

04 մարտ 2019
Ավելին

Դամաշնորհային մրցույթի հայտարարություն՝ «www.antitrafficking.am» կայքէջի պահպանման և թարմացման նպատակով

27 փետրվար 2019
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի խորհրդի հովանու ներքո ստեղծված «www.antitrafficking.am» կայքէջի պահպանման և թարմացման համար:
Ավելին

Դրամաշնորհային մրցույթի մասնակցության հրավեր

27 փետրվար 2019
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը համաձայն 2019 թվականի փետրվարի 26-ին ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի խորհրդի հովանու ներքո ստեղծված «www.antitrafficking.am» կայքէջի պահպանման և թարմացման մասին տրված հայտարարության հրավիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպություններին մասնակցելու դրամաշնորհային մրցույթին:
Ավելին

Տեղեկատվություն՝ դիմում ներկայացրած անձանց մասին

21 փետրվար 2019
Տեղեկատվություն` թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց մասին
Ավելին

Հայտարարություն «ԱՊՀ մասնակից-պետությունների 2021-2030 թվականների միջազգային երիտասարդական համագործակցության ռազմավարոււթյան» նախագիծը քննարկման դնելու մասին

21 փետրվար 2019
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը երիտասարդների, երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդության ոլորտի փորձագետների և շահագրգիռ այլ կողմերի քննարկմանն է ներկայացնում ԱՊՀ մասնակից-պետությունների երիտասարդության հարցերի խորհրդի կողմից մշակված «ԱՊՀ մասնակից-պետությունների 2021-2030 թվականների միջազգային երիտասարդական համագործակցության ռազմավարոււթյան» նախագիծը:
Ավելին

Հայտարարություն՝ փորձագետ ներգրավելու մասին

11 փետրվար 2019
Փորձագետը ներգրավվում է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում (այսուհետ՝ Նախարարություն) մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտի ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման համար նախարարի և/կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների կատարման նպատակով: Աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է համարվում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ը: Աշխատանքային պարտականություններն են՝ նշված ժամկետում մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտի ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ գնման հայտերի նախագծման, նախահաշիվների կազմման աշխատանքներին աջակցման, փաստացի վճարումների իրականացման, առհաշիվ հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման վերաբերյալ նախարարի և/կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների կատարում: 

Փորձագետին ներկայացվող պահանջներն են՝ 
•ՀՀ քաղաքացիություն 
•բարձրագույն կրթություն 
•ծրագրերի իրականացման ոլորտի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ 

Աշխատավայրը` ք.Երևան, Աբովյան 9, հեռ.՝ 011528595, msy@msy.am 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 09:30-ից մինչև 12:30-ը: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2019թ. փետրվարի 19-ը ներառյալ: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 
1)անձնագիր (և անձնագրի պատճեն) 
2)դիմում (լրացվում է տեղում. 
3)տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.
Ավելին

2019 թվականի փետրվար ամսվա օրացուցային պլանը

04 փետրվար 2019

Ավելին