ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝  2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԵՐԻ, ԼԵՌՆԱԴԱՀՈՒԿԱՅԻՆ ՍԱՀՈՒՂԻՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ
Բեռնել
Ամփոփ տեղեկատվություն` «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրի վերաբերյալ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 2015 թվականի դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԵՐԻ, ԼԵՌՆԱԴԱՀՈՒԿԱՅԻՆ ՍԱՀՈՒՂԻՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՍԵՂՄՆԱԳԻՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գերակա խնդիրների և գործունեության միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 2015 թվականին կատարված աշխատանքների ու իրականացված ծրագրերի մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել