ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Ինտերնետ շոփ», «Միջսահմանային կյանք» և «Չարենցավանի երանգները» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին 
Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 483-Ն որոշման 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում գործող մանկապատանեկան մարզադպրոցների մասին (2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների մասին (2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Երևան քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպ-րոցների մասին (2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հայաստանի Հանրապետության «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» 2017 թվականի մրցույթի մասնակից մարզիկների 2017 թվականի նվաճումների, խաղային մարզաձևերում ցուցաբերած անհատական հաջողությունների և/կամ իրենց մրցելույթներով Հայաստանն ու հայ ժողովրդին ավելի ճանաչելի դարձնելու, Հայաստանի հանրահռչակմանը և Հայաստան-Սրցախ-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը նպաստելու վերաբերյալ
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության` ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի գործունեությունն ապահովող միջոցառումների և գերակա խնդիրների իրականացման ընթացքի և ըստ ոլորտների բարեփոխումների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային ծրագրերի մասին
Բեռնել
Տեղեկատվություն` Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 2016 թվականի դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2016 թվականի գերակա խնդիրների և գործունեության միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել