ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր)
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի ընթացքում բացի ՀՀ կառավարության գործունեությունն ապահովող 5 միջոցառումներից և 7 գերակա խնդիրներից իրականացված այլ հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի թիվ 17/Ա-1 և 229/Ա-1 հրամանների համաձայն 2017 թվականին իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Հանուն առողջության հակածխախոտային հանրային քարոզարշավ» և «Հռետորական հմտությունների զարգացման դասընթաց Չարենցավանի երիտասարդների համար» ծրագրերի իրականցման մասին
Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ««Ստեղծարար տնտեսության մեջ երիտասարդների զբաղվածության ներուժը և զարգացման հեռանկարները» հետազոտություն» ծրագրի վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Ազգային քաղաքացիական դպրոց», «Մարկետինգ և բիզնես», «Հետազոտական դպրոց» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Սիրիահայ երիտասարդների ինտեգրումը Հայաստանում՝ մասնագիտական կողմնորոշման և զբաղվածության միջոցով», «Առաջին բուժօգնության աշնանային դպրոց», «Հող, ջուր, կրակ և գաղտնիքներ-2017» սիմպոզիում», «Մարզային առաջնորդարան», «Բիզնեսի նոր սկիզբ», «Առողջ մարմին, առողջ հոգի-2» ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ 2017 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Չարենցավանի երիտասարդների գիտելիքների մրցարշավ ընդդեմ թրաֆիքինգի, www.antitrafficking.am կայքի «Պահպանում և թարմացում» ծրագրի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Մարտունակ երիտասարդ, հզոր բանակ», «Միասնության գավաթ» և «Երիտասարդության զբաղվածության ապահովման գրավականները» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել