ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշմանդամային սպորտի ծրագրեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2013-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
Բեռնել

2016 թվականին հաշմանդամային սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

2015 թվականին հաշմանդամային սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել

2014 թվականին հաշմանդամային սպորտի ոլորտում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն՝
Բեռնել